Социални работници поискаха по-голяма защита

Социални работници поискаха по-голяма защита

Община Бяла Слатина беше домакин на кръгла маса по проект „Достъп на възрастните хора /65+/до дългосрочни грижи в дома и общността- политики и реалност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

„Когато търсенето изпреварва предлагането -  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“, беше дискутираната по време на събитието тема. Кръглата маса е част от поредица дискусии, които представят резултатите от задълбочено проучване на ситуацията в цяла България. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най- уязвимите групи в българското общество – възрастните хора. В хода на срещата, Кремена Цонева- представител на „Каритас“ Русе, направи презентация на финално изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на „Каритас“.

Присъстващи на срещата бяха зам. кметът Боряна Петкова, Директор Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“- Десислава Стефанова, Светлана Караджова-  Председател на Дружество на банатските българи в България и модератор на обсъждането, както и  доставчици на социални услуги и професионалисти от общината.

Специалистите от Бяла Слатина дадоха обратна връзка за успехи и предизвикателства пред общинските програми за предоставяне на грижа в дома. Сред направените предложения беше необходимостта от по-голяма защита на социалните работници, които действат на терен и предоставят грижа и подкрепа на възрастните хора.


1


2024-02-02 15:20:55