Община Оряхово кани на обществена обсъждане на Бюджет 2024

Община Оряхово кани на обществена обсъждане на Бюджет 2024

Община Оряхово, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.71, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет обявява, че на 26.01.2024г. от 10:00 часа в Художествена галерия “Проф.Марин Върбанов“ гр. Оряхово, находяща се в гр. Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“  № 15 ще се проведе публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Оряхово за 2024 г. Материалите във връзка с общественото обсъждане на проекта на бюджет ще бъдат качени на сайта на община Оряхово на 23 януари 2024г. Същите ще бъдат и на разположение на гражданите в Дирекция „ФСДД, СП и З “. На публичното обсъждане гражданите ще бъдат запознати с материалите на Проекта на бюджет на община Оряхово за 2024 г. по окрупнени показатели, след което, всеки присъстващ може да вземе отношение по представения материал.

Каним всички граждани, фирми, организации на бюджетна издръжка, неправителствени организации и медии да вземат участие в публичното общественото обсъждане на Проекта на бюджет на община Оряхово за 2024г.
2024-01-22 18:04:11