Обновяват материалната база на ДГ „Детелина“

Обновяват материалната база на ДГ „Детелина“

Кметът на Община Бяла Слатина Иво Цветков подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Обновяване на материалната база на ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура  „Модернизация на образователна среда”, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проекта е създаване на съвременни здравословни условия и развитие на качествена грижа за обучение и възпитание на децата в ДГ „Детелина“ в Бяла Слатина, чрез цялостно обновяване на сградния фонд и образователната инфраструктура. Проектното предложение е за създаване на модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за ефективно възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на деца, чрез развитие на материалната и културната среда, и околното пространство в ДГ „Детелина“.

Общата стойност на проекта е 1 956 918.04 лв. с ДДС, от които 1 633 460.51 лв. европейско и 323 457.53 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.

 

 

 
2024-01-17 13:36:05