Модернизират белослатинско училище

Модернизират белослатинско училище

Kметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Модернизация на СУ „Васил Левски". Проектното предложение е по процедура „Модернизация на образователна среда", финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост.
Основната цел  е създаване на съвременни условия и развитие на качествена образователна среда в СУ „Васил Левски" - Бяла Слатина чрез цялостно обновяване на сградния фонд и учебната инфраструктура. В проекта са включени основно дейности за извършване на основен ремонт и цялостно обновяване на сградата - класни стаи, учебни пространства, библиотека, физкултурен салон, както и обособяване на необходимата инфраструктура за STEM среда, като част от цялостната модернизация на училището.
Общата стойност на проекта е 3 190 330.94 лв. с ДДС, от които 2 663 003.51 лв. европейско и 527 327.43 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. 
2024-01-15 15:16:33