Започва събирането на местните данъци и такси в Оряхово

Започва събирането на местните данъци и такси в Оряхово

От 15.01.2024г. /понеделник/, Община Оряхово стартира събирането на местните данъци и такси за настоящата година. Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

Данък върху недвижимите имоти се заплаща с 5% отстъпка до 30.04.2024г.

- I вноска – до 30.06. на текущата година

-  II вноска – до 30.10. на текущата година

Данък върху твърди битови отпадъци се заплаща на три равни вноски:

-  I вноска – до 30.04. на текущата година

- II вноска – до 31.07. на текущата година

- III вноска – до 31.10. на текущата година

Данък върху превозните средства се заплаща с 5% отстъпка до 30.04.2024г.

- I вноска – до 30.06. на текущата година

-  II вноска – до 30.10. на текущата година

Патентен данък – срок за подаване – 31.01.2024г. с 5% отстъпка до 31.01.2024г.

Заплаща се на четири вноски: за първо тримесечие – до 31 януари; за второ тримесечие – до 30 април; за трето тримесечие – до 31 юли; за четвърто тримесечие – до 31 октомври.

 
2024-01-12 09:45:34