Ученици посетиха Окръжен съд – Враца в Деня на отворените врати

Ученици посетиха Окръжен съд – Враца в Деня на отворените врати

В Окръжен съд – Враца днес се проведе Ден на отворените врати. Поводът за събитието бе 10 декември, когато е приета Всеобщата декларация за правата на човека от Общото събрание на ООН. Гости в съда бяха ученици от 10 клас на СУ „Никола Войводов“, заедно с преподавателя по „гражданско образование“ в училището Албена Топашка и с педагогическия съветник Пепа Фердинандова. Гостите бяха посрещнати от един от заместник-председателите на съда – съдия Петя Вълчева. Съдия Вълчева запозна учениците с институциите, които работят в Съдебната палата във Враца, с основните звена в Окръжен съд – Враца, като им показа гражданското и наказателното деловодства, след което ги покани в една от съдебните зали, където се проведе беседа. Темите, които бяха обсъдени с десетокласниците от СУ „Никола Войводов“, бяха избрани от самите ученици след предварително направена анонимна анкета с тях. Освен основната информация за звената в съда, за видовете дела, които Окръжен съд разглежда, за това какво е престъпление и какви наказания се налагат за различните престъпления, съдия Петя Вълчева им разказа как преминават едно наказателно и едно гражданско дело, кои са страните по различните видове дела, как се определя размерът и видът на наказанията. Сред интересните въпроси бяха ако някой не може да си плати наказанието „глоба“ ще бъде ли лишен от свобода, кога се поставя т.нар. „електронна гривна“, как може да се докаже дали това, което казва някой в съдебната зала, е истина и колко продължава едно дело. Учениците получиха от съдия Вълчева изчерпателни отговори на своите въпроси, както зададени по време на беседата, така и на тези от предварителната анонимна анкета. Проведен бе и разговор за това какво е необходимо, за да станеш съдия. В края на срещата на всеки от учениците бе раздаден по един екземпляр от  действащата в момента Конституция на Република България.
2023-12-12 08:19:54