Удариха със санкция фирма във Врачанско

Удариха със санкция фирма във Врачанско

Солена санкция отнесе цехът за вафли във врачанското село Ракево. Тя е наложена от РИОСВ- Враца. В екоинспекцията е постъпил сигнал относно незаконно заустване на отпадъчни води в дъждовно-отводнителен канал в Ракево. При извършената проверка инспекторите са установили, че охлаждащата вода от цеха за производство на вафли на „Хели 2001“ се зауства в дъждовно-отводнителен канал, стопанисван от община Криводол. На фирмата е дадено предписание за преустановяване заустването на охлаждащи води в канала и включването им в оборотен цикъл. След изтичане срока на предписанието, от РИОСВ-Враца ще бъде осъществен последващ контрол относно неговото изпълнение.
2023-12-08 13:31:40