Кмет се включи във важен бизнес форум

Кмет се включи във важен бизнес форум

Посолството на Казахстан в България с подкрепата на Сдружение „Клуб Отбранителна Индустрия“ организира среща с над 40 представители на българския бизнес на тема „Индустриално сътрудничество и инвестиционни възможности на Казахстан“. По време на срещата бяха представени инвестиционните възможности на страната ни, по-специално за новите отварящи се ниши за чуждестранни инвеститори, мерките за държавна подкрепа, благоприятните условия, създавани от правителството за компании, готови да реализират инвестиционни проекти в Казахстан, която е 9-тата по територия държава в света. Тя е много богата на природни ресурси. Намира се на геостратегическо място, подобно на България.

В срещата, участие взе и кметът на община Бяла Слатина- инж. Иво Цветков, в качеството му на представител на една перспективна община в Северозападна България, с утвърдени традиции в много стопански отрасли.

Организаторите на срещата са убедени, че провеждането на подобни мероприятия ще даде тласък на по-нататъшното ползотворно сътрудничество, ще позволи да се намерят нови допирни точки и да се установят контакти между бизнес общностите на Казахстан и България.

 


2
3


2023-11-29 10:48:56