Отмениха бедственото положение в област Враца

Отмениха бедственото положение в област Враца

Всички пътни участъци в област Враца са проходими при зимни условия. Това стана ясно на проведената среща в Областна администрация с инж. Ясен Йорданов, председател на УС на АПИ и Лъчезар Близнаков,  ръководител на Националния Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата, които пристигнаха по настояване на областния управител Надя Донкинска. Съвместно те инспектираха проблемния пътен участък от път II-13 при гр. Бяла Слатина, който въпреки забавянето на движението вече е проходим. Проведена е съвместна среща с кмета на Бяла Слатина в присъствието на Ясен Йорданов и Лъчезар Близнаков, както и  разговори с всички кметове на другите девет общини на област Враца за ситуацията в региона.

На проведената в Областна администрация – Враца среща с участието на членове на Областния щаб за защита при бедствия, инж. Ясен Йорданов уведоми, че към 01.11.2023 г. всички пътно поддържащи фирми  с които са сключени договори  за почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа са приведени в готовност, като фирмите обслужващи  област Враца са  разполагали с 2000 т сол и 7400 т пясък, което представлява 60% и 70% от необходимите материали. И в момента работят на терен  фирмите за снегопочистване, и се справят съобразно ситуацията въпреки мокрия сняг, вятър, силен снеговалеж и снегонавявания.  Инж. Йорданов заяви, че ще се предприемат необходимите мерки, за да може при бъдещи обилни снеговалежи да се избегнат настоящите проблеми, като една от възможностите е да се монтират снегозадържащи съоръжения край пътищата. От страна на ОД на МВР, екипите са също на терен и контролират трафика, който е изключително натоварен. По отношение на проблемите с електрозахранването в областта беше отчетено, че 32 екипа са все още на терен. Вече се работи се по електропроводите с ниско напрежение. По всички подадени сигнали ще се работи до пълно отстраняване на повредите.

На дежурните по ОСС се подава актуална информация за обстановката в областта, която е много динамична,  обобщава се и  се публикува на сайта на институцията.

 
2023-11-29 09:20:55