Горското стопанство във Враца дари 50 фиданки

Горското стопанство във Враца дари 50 фиданки

Петдесет фиданки от червен дъб дари директорът на Държавно горско стопанство-Враца, инж. Крум Николов, на участниците в Двадесетата юбилейна краеведска конференция „Хубава си моя горо…“, която се проведена 22 ноември във Враца. Организатори на форума са Регионална библиотека „Христо Ботев“-Враца, съвместно с Регионално управление на образованието. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Враца Калин Каменов, зам. областният управител Николай Николов и инж. Крум Николов. Присъстваха ученици от клуб „Родолюбие“ на училище „Козма Тричков“. Краеведската конференция откри Силвия Павлова – директор на Регионалната библиотека, след което приветствия към всички присъстващи отправиха кметът Каменов и Крум Николов. Във встъпителната част бе дадена думата на инж. Крум Николов, който подчерта, че Северозападно държавно предприятие – Враца, съвместно с горските стопанства стартира от тази есен повече инициативи във връзка с популяризиране професията на горски служител, а именно провеждане на занимания по т. нар. горска педагогика. Той посочи, че Държавно горско стопанство Враца попада на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, което обуславя по-специални грижи за гората.

„Тук ние стопанисваме характерен вид гори, в които сечта е на второ място. В момента СЗДП сертифицира всички стопанства на своята територия, което означава, че горите са със специално предназначение и по-специално тези гори, намиращи се във фаза на старост, които на наша територия ще бъдат увеличени почти три пъти – от 390 хектара ще станат около 1200 хектара. Там ще бъдат забранени изцяло всички видове сечи, с изключение на санитарните, когато това се наложи“. Инж. Крум Николов обърна внимание, че на първо място в работата на Държавните горски стопанства не е сечта, а когато ги осъществяват – го правят по природосъобразен начин.

„Сечите ги правим така, че горите да се възобновяват по естествен път, гората да има разнообразна структура от различни дървесни видове и да бъде разновъзрастна“, обясни директорът на горското стопанство във Враца. Що се отнася до залесяванията, в момента стопанството провежда есенната си кампания с 85 дка топола в село Девене.

По повод дарението от фиданки инж. Николов даде указания как се извършва правилно залесяване и обърна специално внимание на три изисквания при засаждането им. Лесовъдът обясни, че преди залесяване е необходимо първо да се подреже кореновата система, защото дългите корени се подгъват и при засаждането това води до изсъхване на фиданките впоследствие. Важно е да се уплътни пръстта около корена, защото ако има въздух фиданките също ще изсъхнат. При залесяване не трябва да се допуска коренът да бъде открит дълго време, особено ако е ветровито, добави инж. Николов.


1


2023-11-27 10:11:55