Ученици влизат в съда с образователна цел

Ученици влизат в съда с образователна цел

Ученици от 11. клас  на Средно училище „Никола Войводов“ ще участват в образователна програма „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  на МОН съвместно с Висшия съдебен съвет. Програмата включва 6 образователни  теми през месеците от ноември 2023г до края на учебната година. Последното 7-мо занятие ще се проведе като посещение в сградата на Окръжен съд – Враца.

На 21 ноември е осъществена първата среща на учениците по програмата със следователя  към Окръжна прокуратура – Враца – Люба  Лазарова.

 Младежите се  запознаха с „Разделение на властите, според  Конституцията на Р България. Независимост на съдебната власт. Функция и структура на съдебната власт“.

 


2
3


2023-11-22 08:49:00