Съвременни будители има в Бяла Слатина

Съвременни будители има в Бяла Слатина

От началото на ноември 47 служители от три институции в Бяла Слатина се включиха в подкрепа на Обществения дарителски фонд чрез т.нар. механизъм "дарителство по ведомост" - ежемесечни дарения на финансови средства от трудовите възнаграждения.
Екипите на СУ "Васил Левски", ДГ "Незабравка" и НЧ "Развитие 1892" начело с техните ръководители- Таня Ячковска, Даниела Нинова и Светлина Берова, дадоха пример за съвременно будителство, така необходимо във времето днес, съобщи Наталия Фенерска от дарителския фонд.
Общественият фонд в Бяла Слатина възражда ценностите на съпричастност, дарителство и доброволчество чрез финансиране на устойчиви идеи за детско развитие, образование, култура, спорт и участие на хората в живота на местната общност.

На снимката - подписване на договори за дарителство по ведомост с екипа на СУ "Васил Левски"

 
2023-11-19 11:27:05