Представят книга по повод 200 години от рождението на Пишурка

Представят книга по повод 200 години от рождението на Пишурка

През настоящата година се навършват 200 години от рождението на Кръстьо Стоянов – Пишурка – виден врачанин, общественик, просветител, писател, драматург, читалищен деец, учител.
На 13 ноември 2023 г., от 17,00 ч., в малката зала на ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца ще бъде представено първото цялостно изследване за живота и дейността му.
Гости на срещата – разговор ще бъдат авторът на книгата „Сплетител на бунтовния дух“ – Юлий Йорданов и проф. Ваня Добрева със студенти от УНИБИТ.

Ето какво разказва нейния автор Юлий Йорданов в интервю по повод излизането й:

 

Г-н Йорданов, на книжния пазар се появи най-новата ви книга със заглавие „Сплетител на бунтовния дух”. Какво искате да кажете на читателите с нея?

Книгата ми е със сюжет живота и творческото дело на големия български деец от времето на Възраждането, просветител, културтрегер, поет, преводач и радетел за освобождението от османския ни завоевател Кръстьо Пишурка. Казвате, че заглавието е странно, може би заради думата сплетител. Аз не виждам нищо странно в нея, защото в края на своите стихосбирки той пише: „Исплете Кр.Ст. Пишурка”. През 2021 г. издадох книгата „Ключът за душата” и в нея писах и за Пишурка. А като член на СБП, щом през годината имам издадена книга, съм задължен да участвам с нея в литературната дискусия следващата пролет. В доклада си за литературната критика проф. Добрева даде висока оценка за книгата ми и като завърши, се обърна към мен с думите: „Господин Йорданов, вие сте ломчанин, а знаете ли, че за Пишурка има отделни публикации, но няма цялостно написана книга. Защо не я напишете?” След едногодишна проучвателна работа, седнах и написах книгата. С нея искам да кажа на читателите каква колоритна личност е този творец, за съжаление страдалец. Това е единствената изследователска книга за Пешурка.

Убедителен сте, но защо Христо Ботев пише за него стихотворението „Защо не съм поет, като Пишурката”?

- А кой ви каза, че геният на българската, а според мен и на световната поезия, е написал стихотворение персонално за Пишурка? Мнозинството българи, като се отвори дума за Пишурка цитират този израз. И за да сме наясно, публикувам цялото стихотворение:

ЗАЩО НЕ СЪМ?...

 

Защо не съм и аз поет,
поет като Пишурката?
Ех, че ода бих направил
на баба си на хурката!

 

Защо не съм и аз поет,
като Сапунова трети!
Че запял бих, че възпял бих
на владиката конете!

 

Но защо не съм Владикин,
да напиша чудна драма -
за жабите, за мишките
и боят им с цар Радана?

 

Защо не съм и Войников,
плодовит, прочут списател,
да съставя и молитви
на нашия цар създател?

 

Защо не съм и Пърличев,
да преведа Илиада;
но с такъв превод, за който
и лобуд да ми се пада?

 

Но защо не съм Славейков,
да заплача, да запея:
„Не пей ми се, не смей ми се,
от днес вече ще да блея?“

 

Но защо не съм и Вазов,
„вярата“ си да възпея:
че ще стане вълк овцата,
а певците като нея?!

Както виждате в творбата си Христо Ботев подлага на ирония не само Пишурка, но и Петър Сапунов - книжовник, книгоиздател и просветен деец от времето на  Възраждането, преводач на Евангелията на новобългарски език, Никола Димитракев-Владикин - български журналист и книжовник, Добри Войников, Григор Пърличев, П. Р. Славейков, че дори и Иван Вазов. Вярно е, че започва с Пишурка и това не е никак случайно, защото той е един от родоначалниците на така наречената „даскалска поезия”. Наистина иронията на Ботьова силно жегва Пишурка, макар и в това стихотворение поетът-революционер да бичува и други създатели на стихоплетството. И още: засегнат от обидни слова, той се брани изповядвайки: „Аз съм тражил утешене у Шилера и Байрона, тражил съм и у Волтера, у Петрарка и Милтона”. А колко ли негови съвременници са знаели имената на тези великани на духа?

Казавате, че Пишурка е „горещо сърце”. Защо смятате така?

- Кръстьо Пишурка е бил и ще си остане с горещо сърце. И горещината му я чувстваме и днес - нищо, че са минали 200 години от неговото рождение. Защото с делата на създадената от него уникална институция в сферата на културата - читалището, я няма никъде по света. А нима въведеният от него взаимоучителен метод на обучение – Белланкарстенската система – той слага край на килийното образование в Лом и то придобило светски характер, не е гореща тема и днес?

Самият той, владеещ писмено и говоримо шест езика, превежда и побългарява драми, повести и стихотворения. Автор е и на собствена поезия, но талантът му в тази област е скромен. Сътрудничи на периодичните издания „Зорница”, „Македония”, „Читалище”, „Училище”. Предполага се, че пише първата у нас театрална дописка-критика, обнародвана в „Цариградски вестник” през 1857 година. Предприема и няколко пътувания до Сърбия и Австро-Унгария, където се запознава с просветни дейци от този период. Създава голяма и ценна лична библиотека, а през 1872 година. отваря книжарница в Лом, клон на пловдивското издателство „Христо Г. Данов”. Той не може да търпи, че жените са непросветени и затова в училището обучава и будни момичета. Основава през 1857 година и първото женско дружество у нас.

Посочих Ви няколко от делата на този народен будител, които недвусмислено подчертават неговия принос за духовното израстване на българина. Ето затова той е с горещо сърце!

Интервю на Лилия ХРИСТОЗОВА
2023-11-12 08:14:55