Мизийско училище посрещна седмокласници за европейската седмица на професионалните умения

Мизийско училище посрещна седмокласници за европейската седмица на професионалните умения

В ПГ "Васил Левски", гр. Мизия, във връзка с Европейската седмица на професионалните умения се проведе среща с родители и ученици от седми клас, учещи на територията на общината. Те бяха посрещнати от инж. Галина Калмушка- директор на ПГ " Васил Левски ". На срещата тя приветства гостите, а учениците от 8 а и 10 а клас показаха презентации и табла за професиите "Химик-технолог" и "Машинен техник".

Срещата продължи в химическата лаборатория, където се проведе бинарен урок на тема "Промени на хранително-вкусовите вещества в процеса на кулинарно обработване" с ръководители инж. Дилян Невлев и инж. Веселина Ангелова. Учениците от 9а клас "Химик- технолог"- дуална форма на обучение и 10а клас професия "Готвач", показаха пред гостите, лабораторни експерименти на основни хранителни продукти, използвани в кулинарната промишленост, след което Директорът показа на всички гости кабинетите, в който учениците се обучават по съответните професионални направления.
2023-11-03 09:03:36