Община Роман с информация за наложена корекция по проект

Община Роман с информация за наложена корекция по проект

От Община Роман излязоха с официална информация по повод изнесена в медиите информация за наложена финансова корекция на администрацията в особено голям размер.

Публикуваме данните без редакторска намеса:

 

Във връзка с наложената финансова корекция по процедури за "Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Рехабилитация на път IV-103280 (VRC1143) Роман-Струпец - граница с Община Мездра от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200" и "Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура на път VRC2144:/III-103, Роман - Златна Панега/ - Стояновци - граници общини ( Роман-Луковит) - Беленци / III-3008" Община Роман е възразила пред ДФ "Земеделие" срещу уведомителните писма и решения за налагане на финансови корекции не еднократно, тъй като процедурите за проведени обществени поръчки са минали на предварителен и последващ контрол в ДФ "Земеделие" и за същите има издадени Решения за съгласуване.

По повод на наложената финансова корекция, Община Роман сключи споразумение с Министерството на финансите и Управляващия орган по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ 2022 г. с което финансовата корекция е намалена главницата с 80 на сто. Оспорваните по съдебен ред задължения за наложени корекции не могат да бъдат предмет на споразумение по чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ 2022 г., съгласно писмо на Изпълнителния директор на ДФЗ.

Реално изплатената корекция е в размер на 260 000 лв.
2023-10-12 08:22:50