Младежи почистиха екопътека

Младежи почистиха екопътека

Открит урок се проведе в местността „Креща“ край село Долно Озирово. Той бе реализиран от БМЧК съвместно с партньорите от природен парк „Врачански Балкан“ - Оля Генова и Красимир Лаковски. Целта на инициативата беше посещение на адаптационната волиера на белоглавите и черните лешояди, както и наблюдението им сред дивата природа и завръщането им сред местната фауна. Общата дължина на маршрута бе 8 км., а съвместно с експертите от „Врачански Балкан“, младежите на БМЧК успяха да почистят пътеката по двучасовия маршрут, до крайната точка на похода. По време на престоя в близост до дивите птици, беше проведена беседа на различни теми свързани с редките диворастящи растителни видове, както и защитените животински видове обитаващи природния парк. Интересният район в близост до парка, даде възможност на младежите да се запознаят, с уникалната история, както и с природните и културни забележителности. Само на 2 км. от главната пътека се виждаше Античната крепост Калето. Крепостта е пазела долината на Огоста от Североизток, за да бъде осигурен металодобивът. Обитавана е до късната Античност и ранното Средновековие. Край селото се намира и палеонтологично находище на фосилна фауна и флора със световна известност. Възрастта на съдържащите се в него фосили е отпреди около 2,25 млн.г. (късен Плиоцен).

Откритите уроци в природата предоставиха възможността на доброволците на БМЧК – Враца, да предадат своите знания на ученици от град Враца, както и на други техни връстници в по-малките населени места. С популяризирането на тези иновативни доброволците на младежката организация ще презентират теми свързани с опазването на околната среда. С разпространението на тези иновативни събития свързани с екологията, БМЧК – Враца цели набирането на доброволците на местно ниво, както и придобиване на знания във връзка с опазването на природата по Апела на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) в отговор на конфликта в Украйна, и по Еко-програмата на БМЧК за „Опазване на околната среда и екология“.
2023-10-09 12:30:03