Раздробяване на дървесни пънове показаха край Оряхово

Раздробяване на дървесни пънове показаха край Оряхово

Демонстрация на раздробяване на пънове се състоя на 28 септември на територията на Държавно горско стопанство-Оряхово. Тя се проведе на остров „Масата“, където стопанството извършва своите лесокултурни и горско-стопански дейности – почвоподготовка, залесяване, добив на дървесина и т.н.
Демонстрацията бе осъществена с фреза за вертикално раздрoбяване на пънове и дънери “Dipperfox“. С помощта на специализираната техника след разрушаване на пъновете не остават отпадъци, а натрошеният материал може да се използва като тор за почвата, за мулчиране, ПДЧ и др. По време на събитието бяха обсъдени техническите характеристики на фрезата и
изискванията за нейната експлоатация и поддръжка.
Използването на този вид раздробител, за работа като прикачен инвентар на трактори, багери, челни товарачи и др., значително би облекчила почвоподготовката и пълно усвояване на площите за залесяване на горските стопанства.
Сред присъстващите бяха директорът на Северозападно държавно предприятие – инж. Веселин Нинов, зам. директорите на предприятието – инж. Атанас Златков и инж. Томислав Колов, инж. Иван Иванов -Началник на отдел „Маркетинг, продажби и снабдяване“, както и директорите на Държавните горските стопанства в Оряхово – инж. Снежана Гарданска и на ДГС Мездра –
инж. Евгения Христова. Презентацията на техниката води Мартин Славчев – управител на представителството на фрезите “Dipperfox“ в България. Тук бяха още Вало Виснапу – мениджър продажби в „Dipperfox“ за Източна Европа и Азия , както и Роналд Карлсон – главен механик в завода в Естония.
2023-10-02 13:42:06