Отпускат 65 000 лева на училището в Моравица

Отпускат 65 000 лева на училището в Моравица

Дофинансиране от общинския бюджет в Мездра получава ОУ „Васил Кънчов“ в с. Моравица. Средствата ще бъдат в размер на 65 000 лв. Поводът е, че на последното си заседание местния парламент в железничарския град утвърди изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2023/2024 г. Съветниците дадоха съгласие, считано от 01.10.2023 г., да бъдат създадени като делегирани от държавата дейности две нови социални услуги - Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.

Общинският съвет даде и съгласието си кметът да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за дофинансиране финансовото задължение на Община Мездра по договора за изпълнение на проект: „Изграждане на клетки 2.2 и 3.1 от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“ - изграждане на клетка 2.2 (Етап 1)“.
2023-09-29 14:02:34