Николинка Кътовска поема управлението на община Мездра

Николинка Кътовска поема управлението на община Мездра

Последното си заседание за мандат 2019-2023 г. ще проведе на 28 септември Общинския съвет в Мездра. На него трябва да се изберат временно изпълняващи длъжността кмет на община Мездра и временно изпълняващи длъжността на кметове в 21 кметства. Избраните ще управляват от 27 октомври 2023 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Като кандидати за общински съветници или за кметове в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври, с влезли в сила решения на Общинска избирателна комисия в железничарския град,  са регистрирани кметът на община Мездра и кметовете на селата Боденец, Брусен, Върбешница,  Горана и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Игнатица, Крапец, Крета, Лик, Люти дол, Моравица, Оселна, Очин дол, Ослен Криводол, Руска Бела, Ребърково, Типченица и Царевец. Поради излизане в отпуск на градоначалника Иван Аспарухов, за временно изпълняващ длъжността "кмет на община Мездра“ е предложена инж. Николинка Кътовска – заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ в Община Мездра. В 13 от населените места за временно изпълняващи длъжността кметове са предложени старшите специалисти АОН, а за Върбешница и Горна Кремена е Анюта Маньовска, за Елисейна и Люти дол – бившите кметове Румен Илков и Николина Димитрова; за Лик – Цеца Кирова; за Ребърково – кметският наместник на с. Люти брод  - Иван Коцев и за Царевец – Силвия Йотова.
2023-09-27 15:34:51