Пробват сирените в Оряхово

Пробват сирените в Оряхово

Националната система за ранно оповестяване и предупреждение на населението при бедствия и аварии към АЕЦ „Козлодуй“ ще извърши проверка на техническото състояние на системата на 2 октомври от 11 часа. Тестът ще се проведе чрез задействане на крайните акустични устройства (сирени) в 30 километровата зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ Козлодуй, във основа на получено писмо от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Враца.

Занятието има за цел придобиването на умения от длъжностните лица и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от сиренните устройства. За да се избегне излишен стрес, от МВР съветват всеки да  предупреди своите деца, възрастните хора, роднини и колеги. Националната система за ранно оповестяване се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври чрез задействане на акустичните сигнали.
2023-09-27 14:15:00