мет отчете свършеното и благодари за подкрепата /—Ќ»ћ »/

 мет отчете свършеното и благодари за подкрепата /—Ќ»ћ »/

 метът на община ћизи€ ¬ал€ Ѕерчева направи публичен отчет за направеното през мандата. —рещата се проведе в пълната зала на читалище "ѕросвета"-ћизи€. —ъбитието уважиха председател€т на ќб— “ан€ —пасова, заместник-кметовете ÷ветан ¬асилев и —тефан  аменовски, общински съветници, кметове на села и граждани.

"ƒнес заставам уверена пред ¬ас да направ€ отчет за това, което постигнахме с общински€ екип през този труден мандат. ¬сички ние с обединени усили€, с градивни разговори за проблемите във вс€ко населено м€сто, изкачвахме вс€ко стъпало, за да стигнем до днешни€ ден, в който да кажем "«адено се справихме!". “ака и ще продължи да бъде. ѕрез изминалите четири години б€хме представени пред сериозни изпитани€- ковид падеми€та, заплахата от поредното бедствие, както и сери€та от политически кризи, превърнали се в сериозно предизвикателство за стабилността на вс€ка община. ѕречеше ни и инфлаци€та. Ћипсата на стабилно правителство и нормален бюджет. Ѕ€ха спрени редица европейски програми и замразени ключови проекти. Ѕ€ха представени редица бариери пред решаването на наши€ основен проблем- почистването на река —кът, въпреки че той касае още три общини. Ќе престанах да търс€ решение, но държавата, в лицето на областни€ управител отхвърли протегната ръка за помощ. ¬ момента с кметовете на ¬раца, Ѕорован, Ѕ€ла —латина и ћизи€ заедно насто€ваме за кардинално решение на проблема. —амо преди ден държавата отново остана безучастна към нашето искане.

¬ъпреки предизвикателствата, ние доказахме, че добре работеши€т екип, съставен от компетентни и уважавани личности, умее да работи за благото на всички жители на общината. »зплатихме близо милионни€ дълг от предишното управление и така тежкото финансово бреме, касаещо всеки един жител, вече е в истори€та. Ќаложи се да затегнем коланите и не направихме нито един излишен разход. —пест€вахме съвестно и нито администраци€та, нито кметствата, работеха в удобство. Ќо съм убедена, че това е правилната посока. » всичко това си заслужаваше, защото върнахме задължени€та и осигурихме финансова стабилност на общината. ѕостигнахме много, но това не би било възможно без вашата всекидневна подкрепа.

— презентаци€ от близо 100 слайда б€ха представени подробно извършените дейности в сферите- бюджет, образование, инфраструктура, социални дейности, направеното в населените места, култура, спорт и туризъм.

"ћизи€ има огромен потенциал, а нейното най-гол€мо богатство сте ¬ие хората, които с ежедневните си усили€ и градивна критика искате селищата ни да продължават своето развитие и да се превърнат в привлекателно м€сто за млади и за стари. — екипа ми сме подготвили редица значими проекти, с които наши€т общ дом не само ще се промени, ще направи гол€ма крачка напред и  ще се превърне в екологично чист град, пример за устойчиво развитие и привлекателно м€сто за живот и развитие на всеки жител", за€ви в заключение ¬ал€ Ѕерчева. 
2023-09-21 09:11:29