Кмет и депутат откриха модернизираната болница в Кнежа

Кмет и депутат откриха модернизираната болница в Кнежа

 

Ремонтът и модернизирането на МБАЛ – Кнежа продължават.
В началото на годината общината подписа споразумение за финансиране с Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България”, в резултат на което бе извършен текущ ремонт на десния корпус на сградата. Освен това, тази година се направи ново помещение за образна диагностика, а МБАЛ – Кнежа се сдоби и с нов модерен 32-срезов компютърен томограф, с цел правилно диагностициране и прецизно лечение. Също така бе монтиран нов асансьор, който замени 60-годишния стар и вече нефункционален такъв. Завършения проект бе открит от кмета на Кнежа Илийчо Лачовски и от народния представител Валери Лачовски. Присъстваха и лекари и медицински сестри от болницата.  
В следващите години се предвижда поетапно да се ремонтират и отделенията, което ще превърне МБАЛ – Кнежа в съвременно медицинско заведение с множество доволни пациенти!


2
3
6
7
9


2023-09-20 21:00:49