Започва реконструкция на водопроводната мрежа в Борован

Започва реконструкция на водопроводната мрежа в Борован

Започва изпълнението на вторият етап от реконструкцията на водопроводната мрежа в Борован. Това стана факт благодарение на подписания договор на кмета Десислава Тодорова с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С настоящия документ на населеното място се отпускат допълнителни средства на общината, за да продължи дейностите. Общата стойност на  отпуснатите средства е  851 889,62 лв., като първоначално отпуснатите средства от 1 197 623 лева без ДДС бяха усвоени от общината  за реализирането на първи етап от проекта и представляваха 50% от изпълнението на дейностите по проектното предложение.

Над 67 млн. лв. осигури МРРБ за  54 общини за до финансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Местните власти получат остатъка от необходимия ресурс за завършването на съответния обект от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, одобрен с Решение на Министерския съвет № 711/2022 г. През миналата година те вече бяха финансирани с първите 50% от общата им стойност, което даде възможност да започне изпълнението на предвидените дейности.
2023-09-20 13:42:18