Правят модерно игрище за тенис на корт

Правят модерно игрище за тенис на корт

Вече е подписан договор с ДФ “Земеделие” и МИГ Луковит-Роман за  финансиране на обект „Ремонт и благоустрояване на съществуващо игрище за волейбол и обособяването му в комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол.

Безвъзмездната финансова помощ е 211 961,25 лв. без ДДС.  

Срокът за изпълнение на инвестицията е 36 месеца.

Проектът предвижда да се демонтира съществуващата ограда, тъй като металните колове са силно корозирали на места и наклонени, а мрежата се е изпокъсала и корозирала. На тяхно място се предвижда нова ограда с височина 6м и метална мрежа. Ще се монтира двойна метална врата.  78 ще са пластмасовите седалки, от тях 56 бр. за зрителите и 22 бр. за играчите.  Върху целия терен ще се  нанесе анти-хлъзгаво акрилно покритие в два цвята за очертанията на двата вида игрища – тенис на корт и волейбол. Целта на проектното предложение е чрез предоставената фокусирана подкрепа да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.  
2023-09-19 15:30:42