Продължава ремонтът на ключов път в община Роман

Продължава ремонтът на ключов път в община Роман

Кметът на Роман Валери Ролански подписа анекс към споразумение, сключено между общината и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път от прелез на ж.п. линията при гара Струпец до след разклона за Синьо бърдо. Той е за отпускане на средства в размер на  2 118 454,00 лв., с които да се продължи ремонтът на пътя. През октомври 2022г.  държавата чрез ПМС  осигури 50% от необходимата сума за обновяването на пътния участък.
Към момента с нова асфалтова настилка са близо 3 км., като с осигурените средства от регионалното министерство ще се продължи работата по останалата част от ремонта на пътя.
2023-09-19 15:17:24