Квалифицирани кадри за БДЖ подготвя мездренска гимназия

 Квалифицирани кадри за БДЖ подготвя мездренска гимназия

Четири професионални гимназии в страната стартират с нови специализирани паралелки по жп транспорт с дуална форма на обучение, съобщават от пресцентъра на държавните железници.

Тази учебна година новите паралелки ще се обучават по професията „Монтьор по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“. Този прием вече се превърна в традиционен за четирите професионални гимназии, като гимназията “Васил Левски” в Мездра стартира с нова паралелка по специалността вече за шеста поредна година, поясняват от БДЖ.

Възпитаниците от първата жп паралелка в професионалната гимназия в Мездра, които се обучаваха по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, бяха първите абитуриенти в дуалната форма на обучение през изминалата учебна година. През новата учебна година гимназията очаква и първите завършили професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“, които са назначени на трудови договори в локомотивно депо Мездра като част от втория етап на образованието им в дуалната форма на обучение. Първите абитуриенти в дуална форма на обучение се очакват и в професионалната гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица.

 


2


2023-09-19 09:42:48