Осигурени са още 1,5 млн. лв. за пътя Чирен-Девене

Осигурени са още 1,5 млн. лв. за пътя Чирен-Девене

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри искането на кмета Калин Каменов за отпускане на средства в размер на 1 500 000 лв., с които да продължи ремонтът на пътя Чирен-Девене. Преди година държавата осигури 50% от необходимата сума за обновяването на пътния участък. Към момента с нова асфалтова настилка са близо 3 км. от пътя, като с осигурените средства от регионалното министерство ще се продължи работата по останалата част.

 
2023-09-18 15:23:09