Болницата в Кнежа и Медицинския университет с обща стратегия

Болницата в Кнежа и Медицинския университет с обща стратегия

Обща стратегия за кандидатстване с проектна концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ подписаха днес кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски, управителят на местната МБАЛ и ръководството на Медицинския университет в Плевен. Проектът е в партньорство с още 23 организации, сред които 9 общини, 7 болници, Министерството на здравеопазването, Гимназията по ветеринарна медицина в Ловеч, Асоциацията на студентите-медици – Плевен, Анкарски университет и представители на частния сектор в региона и водещ партньор Медицински университет гр. Плевен. Изпълнението на предвидените мерки ще подобри значително здравната инфраструктура и ще се обнови медицинската апаратура в болницата. Заложените дейности включват закупуване на мобилен кабинет за осигуряване на здравна профилактика в отдалечените места, оборудван с ЕКГ, ехограф и телевръзка с МБАЛ Кнежа; изграждане на зала за телемедицина за дистанционно консултиране и диагностика на пациенти в по-малките населени места; закупуване на диагностично оборудване за превенция на кардиологични и онкологични заболявания за болницата в града и закупуване на мобилен дефибрилатор за обществено ползване.
2023-09-18 14:16:42