С атрактивни специалности и обновена база стартира годината в СУ "Христо Ботев"

С атрактивни специалности и обновена база стартира годината в СУ Христо Ботев

Стартира новата учебна година в Средно училище „Христо Ботев“ – Враца. Новият прием, като всяка година, бе реализиран успешно: две паралелки първи клас, четири - пети клас, и две паралелки след завършен 7. клас: профилирана паралелка с профил „Обществени науки – История и цивилизации“ и професионална паралелка със специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“, и специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, която е нова за училището и единствена в Област Враца. Учениците, записани в тази специалност ще изучават психология /социална, консултативна, педагогическа, детска/, което предизвика голям интерес у учениците и общността.

Със старта на учебната година, в едната паралелка 1. клас ще се реализира внедряване на игрови подходи по метода на д-р Мария Монтесори и за целта класната им стая ще бъде специално оборудвана за нуждите и развитието на децата съобразно иновативния метод.

Учебната година стартира с 686 ученици. Тези от 1-ви до 7-ми клас ще се обучават в централната сграда, а учениците от 8-ми до 12-ти клас ще провеждат занятията си в База 2 на училището, чиято сграда и дворно пространство са освежени за пълния комфорт на младежите. Учениците от гимназиален етап ще провеждат профилираното си обучение в кабинета по история и STEM лабораторията. Кабинетът по история вече е реновиран и модернизиран. В него може да се видят реплики на два от най-емблематичните за българската история предмета - мечът и пръстенът с монограм от погребението на хан Кубрат. В кабинета е изградена и витрина за временни експозиции и библиотека, които ще се обогатяват с артефакти и за в бъдеще.

Спортните си часове и занимания, гимназистите ще провеждат в многофункционалната спортна зала, тъй като те са заложени в седмичното им разписание като последни за съответния учебен ден.

С вълнение и гордост директорът на училището, сподели:

 

„Пътят, по който вървим, е верният път.  Горди сме с успехите на нашите учители и ученици на областни и национални олимпиади, състезания и конкурси. За поредна година наши ученици завоюваха престижни места в олимпиади в направление „Обществени науки“. Резултатите от ДЗИ  и НВО сами говорят за качеството на обучението в училището и го извеждат на едно от водещите места в образователната система в областта.

Щастливи сме да се наречем новатори и да предложим на нашите ученици красива и най-съвременна образователна среда. Разполагаме с интерактивни кабинети,  СТЕМ лаборатория,  многофункционална спортна зала. Предстои изграждане на училищна СТЕМ среда по направление „Математика и информатика“. С цел повишаване качеството на образованието въвеждаме нови методи и подходи в обучението по утвърдени европейски модели”, каза Виктор Кръстев.

Много официални гости и родители уважиха празничното събитие.

          


2
3
4
6
7
8
9


2023-09-15 13:20:17