Общините внасят предложението си за бюджет 2024 в Министерски съвет

Общините внасят предложението си  за бюджет 2024 в Министерски съвет

За увеличаване на средствата на всички трансфери и субсидии от държавата към общините в проектобюджета за 2024 година, настоява Националното сдружение на общините в Република България. Информация от последното заседание на управителния му съвет съобщи кметът на Монтана Златко Живков.

„Притеснително за всички нас е, че проектобюджетът за следващата година влиза за разглеждане в парламента през октомври, когато ние сме вече в предизборна кампания и не можем да участваме в преговорите и обсъжданията по комисии”, заяви Живков.

Кметовете настояват за запазване на всички трансфери на общините, актуализиране на държавните стандарти във всички дейности делегирани от държавата. От началото на следващата година минималната работна заплата трябва да стане 933 лева и това е ръст с 20 % спрямо сегашната или са необходими 100 милиона лева повече за всички 265 общини.  Тези пари трябва да бъдат предвидени в проектобюджета за следващата година.

Кметовете предлагат увеличаване на общата изравнителна субсидия с 40,6 % или не  по-малко от 568 милиона лева.

На другата важна за облика на българските градове и села целева субсидия за капиталови разходи увеличението трябва да бъде с 25 % повече отколкото през миналата година или 533 милиона лева.  С 25 % е необходимо да се увеличи и трансферът за зимно поддържане и снегопочистване и  да е в размер на 60, 3 милиона лева.

Предложението на Управителния съвет на НСОРБ за бюджет 2024  включва и конкретни искания към секторните министерства.

Пред  министъра на регионалното развитие и благоустройството се настоява за създаване на устойчив фонд за общински проекти за пътища, ВиК, публични сгради, елементи от градската среда, спортна инфраструктура и др.

Пред министъра на труда и социалната политика настояването е за увеличаване на ресурса по  проекта „Красива България” за финансиране на проекти за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

Пред министъра на земеделието и храните ще бъде внесено искане за ресурсно обезпечаване на национална програма за кастрация на безстопанствените кучета и котки, с бюджет минимум от 4 милиона лева.
2023-09-13 18:11:12