Болничен шеф иска да напусне предсрочно

Болничен шеф иска да напусне предсрочно

Докладна до Съвета на директорите на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“ внесе изпълнителният директор д-р Кети Ценова. В нея тя настоява да бъде освободена от поста преди изтичането на 3-месечното предизвестие след подадената от нея оставка. „Обидена съм от изказванията на министъра на здравеопазването при посещението му във Враца, че съм лош мениджър и от това, че хвърли изцяло вината за детско отделение върху мен, както и да позицията за решаването на проблеми съществуващи от десетилетия е достатъчна смяната ми от липсата на каквото и да е съдействие за решаване на проблема от страна на M3.“, се казва в докладната. Д-р Ценова пише, че е положила много за подобряване състоянието в болницата. За момента тя е единственият мениджър, от както лечебното заведение е акционерно дружество, който не е натрупал дълг, дори напротив, намалил го е. Дълговете са намалени с почти 1 млн. лв. Болницата отбелязва и ръст на приходите. Сумата се е движела преди около 1,100 млн. - 1,200 млн. лв. За тази година варира между 1,600 - 1,800 млн. лв. Към момента няма наложени запори, няма задължения към НОИ, няма неизплатени заплати, а натрупаните отпуски за предишни години са намалени със 700 хил. лв. В докладната се посочва, че болницата не е получавала финансова помощ от Министерството на здравеопазването. Посочва се също, че административната и деловодната дейност в МБАЛ „Христо Ботев“ е била батак. Например лекарства, мед. изделия, канцеларски консумативи са се купували без договори, или с договори, но без процедури по ЗОП.

„Заварих формирани заплати на административен персонал, с огромни диспропорции спрямо възнагражденията на висшия медицинския персонал (началници на отделения, лекари с една или две специалности), а също и спрямо заплатите на изпълнителен директор и членове на СД. За две от тези длъжности съм разрешила въпроса, за останалите, предлагам промени в щатното разписание.“, заявява още д-р Кети Ценова.
2023-09-12 10:06:04