ѕедагог представи втора поетична книга /—Ќ»ћ »/

ѕедагог представи втора поетична книга

 ато част от ѕрограмата на ѕанаирни дни Ѕ€ла —латина 2023 г. бе представена втората поетична книга на известни€ учител и журналист  расимира ћилчева. ѕремиерата бе част от наложили€ се н годините формат за представ€не на творци на белослатинското читалище "–азвитие"- "јвтограф за ¬ас". —ъбитието започна с минута мълчание в почит на загиналите при наводнението в ÷арево.

"ƒесет години след първата й стихосбирка "√реховност"  раси ћилчева ни зарадва с втората- "—помен за обичане". “€ е дело на врачанското издателство "ћедиа груп" и се издава с финансовата подкрепа инж. »во ÷ветков-кмет на община Ѕ€ла —латина и ќбщински съвет-Ѕ€ла —латина, на които благодарим. „удесно е, че премиерата става на ћалка Ѕогородица, тъй като книгата е посветена на любовта във всичките и преображени€. ћоже би заради присъщата си взискателност и липса на напористост, поетесата ни накара да чакаме толкова, но чакането си заслужава", за€ви в представ€нето главни€ библиотекар ¬алентина Ѕобойчева.

"—помен за обичане" подчертава чистотата и откровеността на поези€та на  расимира ћилчева. “€ обича дълбоко и умее да пресътвори в стих обичта си. ћилчева остана да живее в Ѕ€ла —латина при своите, а временните времеубежища не спас€ват нито бездарните, нито талантливите. ≈динението с плача и щастието на хората дава сила на ћилчева. ”спех на новата книга и продължавай да обичаш, да красиш този объркан земен св€т", се казва и в обръщението на редактора ћарин Ѕотунски.

"«а мен поези€та е усещане, възхищение, любов и спомен за обичане. ∆ените усещаме пеперудите на влюбени€ човек, но ние знаем от христи€нската етика, че всичко е Ћюбов. ћоите стихове говор€т за любов, за обич, защото това е най-хубавото нещо в наши€ живот", сподели  расимира ћилчева. “€ представи своите стихове, както и цитати на един от любимите й писатели- френски€т романист ‘редерик Ѕегбеде. “€ сподели и как е избрала корицата на книгата- харесаната от не€ картина на големи€ беларуски евреин художник Ћеонид јфремов "ѕо стъпалата". "«р€лата есен в неговата картина много ми хареса и се свързах с близките му и помолих да ми € подар€т за корица. “е поискаха за вид€т стиховете, харесаха ги и ми разрешиха да € използвам", сподели поетесата.

"ћакар да знам, че обичта е сега, днес, на момента и споменът за обичта е хубав, а пон€кога и доста силен, когато се връщаме към изжив€ното. «атова и избрах това заглавие на книгата. Ќие израстваме духовно, когато подчин€ваме сво€ живот на любовта във всичките й форми", сподели ћилчева.

ћного цвет€ получи поетесата, а сред уважилите събитието б€ха заместник-кметът Ѕор€на ѕеткова, секретар€т на читалище "–азвитие" —ветлина Ѕерова, директорът на ѕ√ќ "≈лисавета Ѕагр€на" √алина яхова, кметът на “ърнава √абриела –аловска, директорът на ќ” "’р.Ѕотев"-“ърнава ÷ветелина  ъсльовска, педагози и почиататели на поези€та. ѕремиерата завърши на чаша вино сред картините от първи€ пленер "Ѕ€ла —латина 2023".
2023-09-09 11:56:30