Пенсионерите се събират в помещение, разположено в сградата на читалището

Пенсионерите се събират в помещение, разположено в сградата на читалището2023-09-05 13:47:25