Губернатор и министър обсъдиха пътищата във Врачанско

Губернатор и министър обсъдиха пътищата във Врачанско

Среща с Министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков проведе врачанският областен управител Надя Донкинска. На срещата присъства и народния представител Деница Симеонова. В рамките на разговора бяха обсъдени одобрените задания и стартиралите ремонтни дейности на пътните участъци в област Враца, както и планираните инвестиционни намерения за есенния период. По информация от Агенция пътна инфраструктура, на територията на областта са в изпълнение два обекта, финансирани със средства от републиканския бюджет. Това са допълнително проектиране и строителство над 13 км от път І-1 (Е-79) Мездра – Ботевград Лот 2, от км 161+367 до км 174 +800. Проектът предвижда модернизация на съществуващия път I-1 Мездра – Ботевград и разширяването му до четирилентов път, с две обособени самостоятелни платна за движение, с по две ленти в посока и разделителна ивица между тях.

Вторият проект е основен ремонт на над 33 км от път III-161 Ребърково – Люти дол – Ботевград. Участъкът преминава на територията на областите София и Враца. В област Враца са 8,7 км. Строежът е съществено завършен. Очаква се до края на годината да се издаде Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) за третокласния път.

През 2023 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила обществени поръчки за избор на изпълнители на проектирането и строителството (инженеринг) и строителен надзор за изграждането на ново мостово съоръжение на мястото на съществуващия зидан каменен мост на път III-103 при км 7+361 в с. Горна Кремена. Проектантските работи е предвидено да се изпълнят за 60 дни, в 3 междинни етапа, като срокът спира да тече в края на всеки междинен етап. Прогнозният срок за реализиране на строителството е 60 дни. Обектът ще се изпълни със средства от републиканския бюджет. Предстои подписване на договорите с избраните изпълнители по двете поръчки.

Тема на разговора бяха отворените схеми за кандидатстване и възможностите на министерството за провеждане на допълнителни разяснителни кампании по предстоящи процедури. По покана на областния управител министър Цеков ще гостува във Враца. Той е поел ангажимента и да се увеличи контрола върху фирмата изпълнител на път I-1.

 
2023-09-05 11:10:55