Ѕезплатни »“ обучени€ за ученици стартират във ¬раца

Ѕезплатни »“ обучени€ за ученици стартират във ¬раца

 ”чилищна “елерик јкадеми€ - най-мащабната безплатна »“ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, об€ви нов прием за школите си през учебната 2023/2024 година. Ќад 2000 деца и младежи в 3-12 клас ще могат да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 100 школи в 40 населени места. ¬секи ученик има възможност да стане част от тази неверо€тна инициатива, дори и без предварителни познани€ в областта на технологиите.  андидатстването е отворено онлайн през сайта на ”чилищна “елерик јкадеми€ до 5-ти октомври.

 

ќбучени€та ще се провеждат в рамките на учебната година и ще са с продължителност 72 часа. ѕрограмите в гр. ¬раца се реализират в сътрудничество с ¬раца софтуер общество, ѕѕћ√ „јкад. »ван ÷енов“ и с подкрепата на BG-Mamma, LAUNCHub Ventures и ST6.

„ўастлив съм, че с пълни сили продължаваме да подготв€ме следващите поколени€ за дигиталното бъдеще. ќт 2017 г. насам в ”чилищна “елерик јкадеми€ открихме 630 школи, достигнахме до 50 населени места и приехме над 14,000 ученици! ѕрез тези години научихме, че учениците имат различни интереси в сферата на технологиите и учителите имат нужда от съвременни учебни материали. ќт сво€ страна училищата се стрем€т да осигур€ват допълнителни занимани€, с които да ангажират и засил€т интереса на учениците. »менно затова с екипа започнахме интегриране на програми в училищата в страната. ƒокато постигнем мащаб с нови€ модел, през 2023-2024 учебна година ще открием 100 безплатни школи.“, коментира ѕетър Ўарков, изпълнителен директор на ”чилищна “елерик јкадеми€.

 андидатстване и приемен тест

ѕроцесът на кандидатстване става онлайн през сайта на ”чилищна “елерик јкадеми€ и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест, който тр€бва да бъде решен до 5-ти октомври.

 

–азпределение на програми по възрастови групи

”чениците в 3-4 клас могат да вземат участие в школa по „ƒигитални науки“. ¬ не€ децата ще подобр€т дигиталните си умени€ и ще се запозна€т със света на технологиите.

ќбучени€та за 5-7 клас развиват ключови дигитални умени€, а учениците могат да избират между 2 програми – „–азработка на игри“ и „јлгоритмично програмиране“.

ќбучени€та за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентаци€ на учениците и т€хната последваща професионална реализаци€, чрез практическа насоченост и модерна програма. “е могат да участват в програмата „”еб програмиране“.

ќбучени€та за 12 клас ще се провеждат в онлайн формат и ученици от ц€лата страна могат да кандидатстват за една от двете програми – „–азработка на игри“ и „”еб програмиране“.

 

ѕовече информаци€ за програмите може да бъде намерена на сайта на ”чилищна “елерик јкадеми€.
2023-09-05 09:39:35