Ремонтират възлови участъци в Кнежа

Ремонтират възлови участъци в Кнежа

Община Кнежа получи одобрение на проект, чрез който ще се реконструират Общински път PVN 3093 / III - 137, Кнежа - Гостиля / - пътят до зоопарк „Гергана“ и общински път PVN 3090, попадащ в землището и регулацията на с. Лазарово.  Договорът за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ вече е подписан и ремонтните дейности ще започнат до края на годината. Предвижда се цялостна рехабилитация на тези два участъка с обща дължина 2692 м. Това обяви кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски.

„Повод за гордост е, че изготвеният от Общинска администрация проект събра максимален брой точки, което ни нареди на първо място сред 51 подадени проекти от цяла България. За пореден път екипът на Община Кнежа показа, че разполага със специалисти, които притежават потенциал и умения да постигат отлични резултати! Благодаря на колегите, които изготвиха проекта и на тези, които ще работят по неговото осъществяване!“, допълни Лачовски.


1


2023-08-25 11:16:44