Здравното министерство слага ръка на имоти в Монтана

Здравното министерство слага ръка на имоти в Монтана

По решение на Министерския съвет Министерството на здравеопазването получава управлението върху имоти - публична държавна собственост в гр. Монтана за нуждите на Регионална здравна инспекция в града. Те представляват две стаи с номера 208 и 209 на втория етаж на административна сграда, намираща се на пл. „Жеравица“ № 3.

Поради отпаднала необходимост управлението на първия обект се отнема от Българското национално радио, а на втория - от омбудсмана на България.
2023-08-23 13:25:41