Социалният патронаж в Мизия с нови коли

Социалният патронаж в Мизия с нови коли

От днес нови автомобили ще доставят храната на Домашния социален патронаж в община Мизия. Кметът Валя Берчева и заместник-кметът Стефан Каменовски официално предадоха на Домашния социален патронаж ключовете на 2 броя нови автомобили „Рено Експрес“. За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от населените места в общината ще се подпомогне предоставянето на услугата „топъл обяд“ чрез новите придобивки. Автомобилите ще обслужват потребители в неравностойно социално положение, които трудно организират своя бит, поради здравословни или възрастови ограничения, живеят в бедност, изпитват тежки материални лишения, поставени са в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Същевременно осигуряват храната на деца и ученици за всички образователни заведения на територията на общината, както и на потребителите на Дом за стари хора "Баба Марта" с. Липница.

Един от автомобилите е закупен в изпълнение на общински проект, финансиран по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ на Фонд „Социална закрила“ към МТСП. Другият автомобил е закупен с финансови средства от Капиталовата програма на Община Мизия. Чрез закупуването на автомобилите се постига основната цел по проекта, а именно подпомагане на социалната дейност в общината чрез модернизиране и осъвременяване базата на Домашен социален патронаж–Мизия. Това, от своя страна, дава възможност за подобряване качеството на предлаганите услуги в социалната сфера и задоволяване потребностите на крайните потребители, както и обновяване на амортизирания автопарк.


1


2023-08-22 15:32:44