Математическата с нов корпус, за да побере учениците

Математическата с нов корпус, за да побере учениците

Напредват строително-ремонтните дейности по изграждането на допълнителен корпус на ППМГ „Акад. Иван Ценов“. Сградата ще разполага с 6 класни стаи, хранилища, STEM център и конферентна зала. Съоръжението ще е на два етажа и ще бъде свързано с основния корпус на Математическата гимназия. Това ще позволи на учебното заведение да премине в едносменен режим на обучение. Цялата сграда ще е достъпна за хора с увреждания.

Сроителството няма да възпрепятства нормалното провеждане на учебния процес.

Стойността на проекта е в размер на 1 595 947 лева. Обектът трябва да е готов за 400 календарни дни.

 
2023-08-18 16:34:03