Международен пленер се провежда в Бяла Слатина

Международен пленер се провежда в Бяла Слатина

Читалище „Развитие - 1892“ и Община Бяла Слатина, организират Международен пленер „Белослатински багри“ от 15 до 22 август с художниците Христина Гаева, Светослава Георгиева, Илиян Савков, Доц. д-р Димитър Добревски, Русанка Голева, Никола Димитров, Доц. д-р Галина Цветкова, Диана Митева, Иван Димитров, Анатоли Станкулов, Лола Аджидж и Нинко Иванов, майсторите на четката и палитрата.  Всички те са с големи творчески биографии, с десетки самостоятелни национални и международни изложби.

     Целта на провеждането на Международния пленер по живопис в град Бяла Слатина е обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на художници от различни градове на страната и Република Сърбия, опознаване на културно-историческото и архитектурното наследство на Бяла Слатина и общината, и природните му забележителности. Обединени от тази идея авторите, участващи в пленера, могат свободно да интерпретират своите виждания и творчески търсения в художествени произведения.

Пленерът няма определена тематична или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи.

     Първият ден бе опознавателен. Художниците ще посетят знакови места на Бяла Слатина и ще бъдат показани изображения от миналото на града.

     Международният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера.  По преценка на организаторите  в изложбата ще се включат и творци от Бяла Слатина. Всеки участник предоставя  от своите творби за попълване фонда на галерията.

 

 

 

 


2
3
4


2023-08-16 15:16:03