Канят на поход с наблюдение на лешояди

Канят на поход с наблюдение на лешояди

 

На 2 септември Фондация „ЕкоОбщност“ и Северозападно държавно предприятие ви канят да вземете участие в разходка и организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди в ПП „Врачански Балкан“. Ще бъде преминат маршрут в района на с. Долно Озирово, като общата дължина на прехода е до 8 км при малък наклон на терена. По време на разходката ще могат да бъдат наблюдавани белоглави и черни лешояди, както и други интересни видове птици, обитаващи района.

            Белоглавите лешояди са едни от най-големите птици, които се срещат на територията на ПП „Врачански Балкан”, с размах на крилете около 2,70 метра. Този вид е включен в Червената книга на Република България, а ПП „Врачански Балкан“ е едно от малкото места в нашата страна, където той може да бъде наблюдаван. Белоглавият лешояд е възстановен като гнездящ вид в този район благодарение на усилията на Дирекцията на парка, Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, Фондация „ЕкоОбщност“ и Фондация „Карталско гнездо“, които работят по различни проекти от 2004 г. до момента.

            Черните лешояди са освободени по проект в ПП „Врачански Балкан“ през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Това е един от най-редките видове хищни птици в Европа и е с най-голям размах на крилата - до 2,95 м. Видът е включен в Червената книга на Република България, а ПП „Врачански Балкан“ е едно от малкото места у нас, където той може да бъде наблюдаван. През 2021 г. тук се сформира двойка черни лешояди, която през 2022 г. и 2023 г. успешно гнезди в Западна Стара планина. Това са първите случаи на гнездене на черни лешояди в Западна България след повече от 70-годишно прекъсване.

Нужна екипировка за деня на събитието: подходящи обувки и облекло за планински терен, дъждобран - при прогноза за дъжд, вода, лека храна, бинокъл - при възможност.

Кога: 2 септември 2023 г. (събота)

Сборен пункт: центърът на с. Долно Озирово, община Вършец с начален час за събиране на участниците 9:00 ч.

Час на тръгване: 9:10 ч.

За пътуващите с кола: с. Долно Озирово се намира на около 25 км от гр. Враца, 25 км от гр. Монтана, 25 км от гр. Берковица, 10 км от гр. Вършец и около 100 км от гр. София.

За допълнителна информация и връзка в деня на събитието: Георги Стоянов, тел. 087 8734 503.

При интерес, молим да ни изпратите заявка по електронна поща на: [email protected].

            Походът е безплатен за всички участници!
2023-08-16 13:28:54