Нов автомобил получи домашният патронаж в Криводол

Нов автомобил получи домашният патронаж в Криводол

За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от малките населени места в община Криводол е осигурен нов специализиран автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж. Автомобилът е закупен и доставен по проект.

В началото на годината Община Криводол сключи Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, посредством който, в качеството на бенефициент, общината  закупи новия лекотоварен автомобил. Общият бюджет е в размер на 41 200,00 лв. с включен ДДС

 

Със закупуването и въвеждането в експлоатация на новия специализиран автомобил се цели

  1. Повишаване качеството на предоставяната услуга, създавайки условия за намаляване на разходите за нейната издръжка, чрез закупуването на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна в населените места от община Криводол, в които се ползва услугата;
  2. Оптимизиране графика за доставка на храната по домовете на потребителите;
  3. Подобряване на работната среда и повишаване на мотивацията на обслужващия персонал, предоставящ услугата.
  4. Включените в услугата „Домашен социален патронаж“ лица и  потребителите на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Криводол“, по Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“, ще се осигури навременна доставка на топла храна. Автомобилът ще обслужва над 150 потребители в неравностойно социално положение, които трудно организират своя бит, поради здравословни или възрастови ограничения, живеят в бедност, изпитват тежки материални лишения, поставени са в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си.2023-08-11 11:11:33