Мизия е с нов заместник-кмет

Мизия е с нов заместник-кмет

 

Стефан Каменовски е назначен за втори заместник-кмет на Община Мизия от днес. Той бе представен официално от кмета Валя Берчева.   Каменовски е инженер по комуникации. От 1974г. до 1975г. се обучава в ТСЕ " А. С. Попов" гр. София, специалност "Съобщителна техника" и се дипломира успешно с професия "Слаботоков техник". От 2001 г. до 2005 г. се обучава в РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе и добавя към образованието си следващата завършена степен "Инженер по комуникации". От 1980 г. до 2017 г. работи по специалността си в комуникационна фирма. От четири години е уважаван служител в местната общинска администрация и изпълняващ длъжността Главен специалист "Отбранително-мобилизационна подготовка". "Със своята експертиза той ще допринесе за развитието в сферата на: образование, култура, младежки дейности и спорт, бедствия и аварии, пожарна безопасност, устройство на територията, екология, благоустройство и комунално стопанство и други дейности в общината", убедени са от местната администрация.

 
2023-08-11 10:50:26