Мизия с мерки за ограничаване на катастрофите

Мизия с мерки за ограничаване на катастрофите

Започна подмяна на повредени и износени пътни знаци, както и монтиране на липсващи такива на територията на община Мизия. В Крушовица са поставени 2 изкуствени неравности. Регулирано е кръстовището с пътни знаци на ул. "Минко Костадинов" и ул. "Петър Цветков" /в района на фурната/. В  Мизия е регулирано  кръстовището с пътни знаци на ул. "Девети септември" и ул. "Пейо Яворов". Поставени са липсващи пътни знаци тип Б2 "Стоп" на кръстовищата на улиците "Милин камък" с ул. "Георги Димитров", "Училищна" с ул. "Цанко Церковски", "Трети март" с ул. "Петър Атанасов" и "Любен Каравелов" с ул. Врачанско шосе". Предстои подмяна на пътни знаци и в селата Войводово,  Липница и Крушовица. Предстои освежаване на пешеходните пътеки на територията на общината преди началото на новата учебна година. Община Мизия непрекъснато работи за подобряване безопасното движение по улиците в населените места и общинските пътища, което включва комплекс от мероприятия, които въздействат пряко или косвено върху участниците в движението. "С тревога отбелязваме, че въпреки многобройните сигнали до АПИ и Областно Пътно Управление -Враца, до този момент не са извършени никакви дейности за подобряване на републиканската пътна мрежа в границите на населените места в общината. Наличието на неравности по тях, липсата на маркировка и повредени пътни знаци са сериозна предпоставка за ПТП", коментират от Община Мизия.      

 


2
3


2023-08-09 20:46:54