Здравният министър идва във Враца

Здравният министър идва във Враца

Областният управител на Враца, Надя Донкинска, проведе среща в Министерство на здравеопазването с министъра на здравеопазването, проф. д-р Христо Хинков и екип от експерти. На срещата бяха поставени въпроси относно намиране на работещо решение предвид изявеното намерение от страна на Изпълнителния директор на МБАЛ”Христо Ботев” АД –Враца, д-р Кети Ценова за преустановен прием на деца от 15.08.2023 г. до 31.08.2023 г. в отделението по педиатрия, както и необходимост от спешни мерки за подобряване функционирането на областната болница като цяло .

Финансовите проблеми на болничното заведение са известни от години, а кадровият проблем се засилва с всеки изминат ден в резултат на демотивиращото възнаграждение, възрастова граница, ритъм на работа, липса на млади кадри и приемственост. От съществено значение е да се запази екипът от специалисти , както и да се привлекат нови със съдействието на всички заинтересовани структури. Необходим е оздравителен план, който да насочи болницата към устойчива здравна грижа, както и да се предприемат спешни практически и стратегически мерки.

Подчертавайки тази важност, в съчетание с пътната инфраструктура в региона, Областният управител настоятелно е изразила своята позиция, че МБАЛ ”Христо Ботев” АД –Враца трябва да запази всяко свое отделение . Не е в компетенциите на Областния управител взимането на решения относно казуса в Областната болница, но ще продължи съдействието в организирането и провеждането на срещи на всички нива.

От страна на Министъра на здравеопазването, проф. д-р Хинков е поет ангажимент за провеждане на спешна среща в град Враца с борда на директорите на лечебното заведение, с медицинския екип , РЗИ , НЗОК и акционерите.

Потърсихме информация кога здравният министър пристига във Враца. Засега всички институции крият деня и часа, но обещават информация след това!
2023-08-09 09:44:01