Нова оповестителна система ще има в Криводол

Нова оповестителна система ще има в Криводол

В Криводол ще бъде изградена нова система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Придобивката ще е благодарение на изпълнението на проекта „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“ финансиран по ОПОС 2014-2020г.

 

 
2023-08-03 11:41:38