Кей за лодки правят на дунавския бряг край Оряхово

Кей за лодки правят на дунавския бряг край Оряхово

Днес, в сградата на Министерството на земеделието и храните – град София, кметът на Община Оряхово Росен Добрев подписа важен договор за населението и облика на града.

Благодарение на доц. д-р Деян Стратев - зам. министър на земеделието и храните,  Община Оряхово е първата такава в страната с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ за Проект „Изграждане на лодкостоянка на брега на река Дунав, град Оряхово, квартал №16“.

Инвестицията по проектно предложение в размер на 885 634 лева. Лодкостоянката е предвидена за 34 броя лодки и ще има стоманобетонова площадка с функция за временно пребиваване на рибарските лодки, както и подпорна стена. За последните два програмни периода това е първото рибарско съоръжение по р. Дунав, изградено с финансова помощ по Програмата.

 
2023-07-31 16:46:02