Заключителна пресконференция и коктейл за успешен проект

Заключителна пресконференция и коктейл за успешен проект

След церемонията по официалното откриване и прерязване на лентата от Росен Добрев – кмет на община Оряхово и Румен Лазаров – представител на фирмата изпълнител на обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“ се проведе заключителна пресконференция по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ в Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов“- град Оряхово.

На пресконференцията беше представена презентация, включваща целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализирането на проекта.

Гостите получиха рекламна дипляна с подробна информация за проекта и обекта, както и бизнес чанти.

Събитието завърши с коктейл.
2023-07-28 16:37:15