Пръскат срещу комари по поречието на река Дунав

Пръскат срещу комари по поречието на река Дунав

От 15 юли 2023 г. стартира инсектицидна обработка срещу комари по поречието на река Дунав, чрез наземно и авиационно третиране. 

Обект на мероприятията ще са както урбанизираните така и неурбанизираните територии по поречието на река Дунав, като ще бъдат обхванати площи южно от брега на реката.

Третиранията на територията на община Мизия ще се осъществяват по график, както следва: на 16.07. 2023г.ще бъде извършено наземно третиране срещу комари с начален час 21:00 ч., а на 17.07. 2023г.– авиационно, с начален час 06:00 ч.

Авиационните и наземните третирания ще бъдат извършени при спазване на разпоредбите на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 В случай на промяна на метеорологичните условия планираният график може да бъде променен.

Информацията е получена от Българска агенция по безопасност на храните и Областна администрация Враца.
2023-07-14 18:55:26