Вдигат Център за спешна медицинска помощ в Криводол

Вдигат Център за спешна медицинска помощ в Криводол

Нов, изцяло модернизиран филиал за спешна медицинска помощ ще бъде изграден в град Криводол. Инвестицията е съгласно приетата Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България и ще бъде финансирана по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Проектът предвижда изграждане на нови помещения.

„Основната идея е да се чуят кметовете на общините и да се вземе най-адекватното и правилно решение от общинските съвети. Там, където има филиали в лечебни заведения за болнична помощ и има възможност, те ще бъдат разширявани.За реализацията на проекта е необходимо решение на общинския съвет за безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот в собственост на държавата.“, заяви кметът на Криводол Христо Доков.

Той предприе мерки за осъществяването на този проект и е предоставил безвъзмездно терен за построяване на новия Център за спешна медицинска помощ в града.


1


2023-07-05 13:13:58